Çocuk ve Ergen Psikoterapisi

Çocuk ve ergen terapisi, çocuk ve ergenlere uygun yöntemlerle sürdürülen, ailelerin de sürecin içine alındığı fakat çocuğun veya ergenin odak noktası olduğu terapi biçimidir. Pedagog yani çocuk psikoloğu görüşmelerde oyun terapisi, çeşitli zeka ve gelişim testleri, psikodrama gibi yöntemler kullanılmaktadır. Terapist, ailenin çocuk hakkındaki hikayesini ve çocuğu dinleyerek, gözlem yaparak ve testlerden çıkan sonuçları kullanarak çocuk ve ergenin ihtiyacına yönelik çalışır. Çocuk ve ergen terapisi, eğer sorun diğer aile bireylerini de etkiliyorsa aile terapisi ile birlikte devam edebilir.

Pedagog’un Uyguladığı Terapi Yöntemleri

0-6 Yaş

çocuk psikoloğu
 • Anne – baba tutumu
 • Gelişim kontrolü
 • Ayrılık kaygısı
 • Tuvalet eğitimi
 • Yas/Kayıp süreci
 • Utangaçlık
 • Korku ve fobiler
 • Tırnak yeme
 • Parmak emme
 • Dikkat eksikliği/hiperaktivite
 • Yeme bozuklukları
 • Dil ve konuşma bozuklukları
 • Uyku sorunları
 • Saldırganlık
 • Kardeş kıskançlığı
 • Takıntılar

6-12 Yaş

çocuk psikoloğu

 • Anne- baba tutumu
 • Zeka testi
 • Okul ve aile ile ilgili sorunlar
 • Davranış ve uyum problemleri; vurma, küfür,  yalan söyleme, hırsızlık
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Disleksi
 • Dikkat eksikliği/hiperaktivite
 • Depresyon
 • Utangaçlık
 • Korku ve fobiler
 • Yeme bozuklukları
 • Dil ve konuşma bozuklukları
 • Travma
 • Uyku sorunları
 • Mastürbasyon
 • Alt Islatma
 • Kardeş kıskançlığı
 • Takıntılar

12-18 Yaş

çocuk psikoloğu

 • Anne- baba tutumu
 • Zeka testi
 • Sınav kaygısı
 • Meslek belirleme
 • Okul ve aile ile ilgili sorunlar
 • Davranış bozuklukları
 • Agresyon
 • Sosyal fobi
 • Güven eksikliği
 • Öğrenme güçlüğü
 • Disleksi
 • Dikkat eksikliği/hiperaktivite
 • Depresyon
 • Yeme bozuklukları
 • Dil ve konuşma bozuklukları
 • Travma
 • Uyku sorunları
 • Takıntılar