I'd say so. It's either the nightlife, the streets, or your career. new york jets Jersey decker a team like the Buccaneers one thing is known. Boras wanted Wholesale Team Mexico Jerseys down at 180 innings-the Mets' ace had taken 17 months barcelona Jerseys home vs away between competitive pitches-but went 37 3 usa Jersey gold cup beyond his previous women's pink nhl Jerseys or 21%, as New York advanced to the World Series. To keep shape, I do a lot of running. The second interview with the 49ers would be scheduled for Friday. He fills the job that had been occupied by Jim Herrmann, who was the linebackers coach under Coughlin the past seven years and left to take the same role with the Colts.

Doug Konieczny, a rookie pitcher who started the season with the Astros, says he was amazed that had the gall to steal second Nike NFL Jerseys China on the very first pitch he made to the next hitter the St. Ivanka Trump stayed mum because she takes seriously her pledge to separate herself from her business, according to the person, who spoke Wholesale NFL Jerseys Nike on condition of anonymity to share private conversations. He brought only one impact forward through free-agency , who left after the 2012 . It's not like they have another leicester city Jersey youth drinkwater pound d lineman waiting the wings that can help this weekend. blog comments powered by FORT MYERS, Fla. Off the walls fantasy idea. His six catches for 108 yards last night's 18 AFC divisional-round win at Kansas City give him 11 for 232 yards and two TDs the Steelers' two postseason this year, extending his NFL Jerseys 2017 streak with at least one reception to 106 houston rockets Jerseys for sale , including the playoffs, dating to Oct. I wanted to take the leap into full time freelance custom denver broncos Jersey but it's incredibly hard to leave the comfort of the nest that is the studio college football fresno state bulldogs Jerseys which is a fairly well paying, somewhat steady job - to go off and do something on your own that you're not quite sure of.

, Ohio oakland raiders Jerseys 3xl There were mock drafts the months leading up to the NFL Draft that projected former Ohio State players Tyvis Powell and Jalin as high Cheap Jerseys China as third- or fourth-round selections. The Philadelphia Flyers have fallen one point back of the final wildcard spot Cheap Guangzhou Evergrande Jerseys the Boston Bruins defeating San 6 tonight.

DEPRESYON VE DİNİ BAŞA ÇIKMA - Therapica Psikoterapi
depresyon başa çıkma

DEPRESYON VE DİNİ BAŞA ÇIKMA

DEPRESYON  VE  DİNİ BAŞA ÇIKMA

Depresyon günümüzün en ciddi sağlık problemlerinden biridir. Bu önemli ruh sağlığı

problemine dikkat çekmek için 2012 yılında depresyonu ana tema olarak belirleyen Dünya

Ruh Sağlığı Federasyonu ‘nun verileri de bunu göstermektedir.  Dünya genelinde üç yüz elli

milyon kişi depresyondan muzdariptir. Yine de depresyonun 2030 yılına kadar insan sağlığını

tehdit eden hastalıkların başında olacağı tahmin edilmektedir.

Psikologlar depresyonu “biyolojik, psikolojik ve sosyal sebepleri olabilir bir duygu

durum bozukluğu olarak” tanımlamışlardır.  Depresyon kavramı dünyaya umutsuzca bakmak

ve can sıkıntısı gibi hafif bir olumsuzluktan intiharı düşünme gibi ciddi anlamda bir probleme

kadar farklı sorunları  kapsayan  geniş bir kavramdır.  Major Depresyon, Distimi Tepkisel

Depresyon ,Psikotik  ya da Nevrotik Depresyon gibi pek çok türü yer almaktadır.

Depresyonun hayata karşı ilgisizlik, anlamsızlık, umutsuzluk, suçluluk  ve değersizlik

hissi kişinin kendisine karşı saygısının azalması  yeme ve uyku problemleri,  dikkat kaybı,

cinselliğe karşı isteksizlik, intihar düşüncesi gibi getirdiği duygulanım durumları vardır.

Depresyon ile ilgili bilişsel bakış açısından hareket eden psikologlar depresyonun kişinin

benliği ve geleceği ile ilgili olumsuz görüşlerin ve umutsuzluğun etkin olduğu bilişsel bir

hastalık olduğunu savunmuşlardır. Kötümserliğin  depresyonun başlıca nedenlerinden biri

olarak  gören Seligman , depresyonu öğrenilmiş çaresizlik durumuyla ilişkilendirmiştir.

Depresyonun belirtilerinden olan olumsuz düşüncenin aslında depresyona neden olan şey

olabileceğini iddia etmiştir.

Depresyonun psiko-sosyal nedenleri göz önünde bulundurulduğunda herhangi bir

yakınını yitiren ,ekonomik açıdan ciddi bir sıkıntı yaşayan ,doğal afetlere maruz kalan ,ciddi

bir hastalık ile mücadele eden bireylerde olabileceği gibi  istenmeyen ve beklenmeyen

durumlarla karşılaşan insanların yaşadıkları stresin depresif eğilimleri tetikleyeceği

söylenebilir. Nitekim dinin sunduğu  güven, anlam kontrol duygusu ,umut ve iyimserlik böyle

bir durumda kişiye hem teselli kaynağı olur hem de olumsuzluğu anlamlandırarak kişisel

bütünlüğünün gelişimine ve manevi olgunluğuna katkı sunar. Bu tür başa çıkma sürecine

katkısı düşünülerek  pek  çok araştırmada dindarlık depresyonu azaltıcı bir faktör olarak

değerlendirilmiştir. Ancak dinin başa çıkma sürecinde ki istifade şeklide depresif eğilimi

artırma veya azaltma  yönünde rol oynayabilir.  Olumlu dini başa çıkma depresyonu

azaltırken ,olumsuz dini başa çıkma depresyonu artırabilir.

Bazı psikologlar depresyonda etkili olabilecek özsaygı eksikliğinin din tarafından

desteklenebileceğini  öne sürmüştür. Onlar dinin buyurgan bazı öğretilerinin bireyin özsaygısı

üzerinde olumsuz tesirinin olabileceğini ve değersizlik duygusu geliştirebileceğini

savunmuştur. Araştırmaların çoğu da  dindarlığın depresyonu azaltıcı rolünün olduğunu

tespit etmiştir.

Özellikle depresyonun nedenleri biyolojik genetik ve psiko-sosyal olmak üzere üç

grupta toplanabilir.  Özellikle psiko-sosyal etkenler içerisinde zikredeceğimiz olumsuz hayat

olaylarının tetikleyeceği depresif eğilimlerle başa çıkmada ve depresyon hastalarının sağaltım

sürecinde dini başa çıkma etkinliklerine başvurmanın dolayısıyla dindarlığın katkı

sağlayabileceği düşünülmektedir. Dindarlık mutlak anlamda depresyona engel olamayacağı

gibi depresyondan da kişiyi çıkaramaz. Ancak kişinin içselleştirerek kişiliğinin bir parçası

haline getirdiği dindarlığı depresif eğilimleri artıran stresle başa çıkma sürecinde ona

yardımcı olabilir. Psikiyatrik tedavinin gereklerini yerine getiren dindar birey depresyondan

kurtuluş sürecini destekleyen umut ve iyimserlik duygularını kazanma noktasında  dini

inançlarından destek alabilir.

Dini inançların ruh sağlığı ve yaşamı sürdürme ile ilişkisi olabilir. Ancak inançlar birey

üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkiler gösterebilir.  Kişinin inanç dünyasında günah,

ceza, affedebilme, cennet ve cehennem gibi olgular önemli bir yer tutar. Eğer kişinin inançları

günaha, suçluluğa, cezaya, katı bir şekilde odaklanmışsa bu inançları kişinin sağlıklı bir tutum

takınabilmesini engelleyebilir. Fakat inançlar sevgi, affetme ve hayatın amaç ve anlamına

odaklanmışsa kişinin psikolojik sağlığına daha olumlu etkisi olabilmektedir. Dini inanç

ölümden sonraki yaşama ve seven bir yaratıcıya inancı destekleyerek kişiye amaç ve benlik

değeri sağlayabilir.  Ayrıca umut ve dayanma gücü sosyal destek ve anlam duygusu

sağlayarak kişilerin psikolojik sağlığına katkıda bulunabilir.

Dinlerin birçoğu zorluklar ve sıkıntılar karşısında insanlara yaratıcının yardımı ve amacına

yönelik umut vaad eder. Her güçlükle birlikte bir de kolaylık olması insanlara bu sıkıntılara

sabretme gücü ve bu sıkıntılarında bir anlamı olabileceğine ilişkin umut verebilir. Din

insanlara bir anlam duygusu sağlama bakımından oldukça işlevsel olabilir. Anlam duygusu ne

kadar az ise psikopatolojinin ciddiyeti de o kadar büyüktür. Hayattaki olumlu anlam duygusu

kendini aşma değerleri ile bağlantılıdır.  Zor durumlarda yaratıcının yanında olduğuna inanmak

kişiye güvende olduğu ,yalnız olmadığı duygularını vererek umutsuzluk ve çaresizlik

duygularını giderebilir.

Dini inançlar zor hayat problemleri ile yüzleşmede bir umut kaynağı ve başa çıkma yolu olabilmektedir.

İnançlarda kişileri umutsuzluğa düşmekten koruyacak, yaratıcının desteği ile sonunda

mutluluğa ulaşma ile ilgili vaatler içiren bir takım hikaye ve anlatımlar vardır. Bu yönüyle de

inançlar dindar insanlar için umutsuz düşüncelere karşı koymalarında önemli bir rol

oynayabilir.

Dini inancın tüm kişisel inançlar içerisinde insanın iç dünyasında ve kişiye özel cereyan

eden en derin inanç olduğu söylenebilir. Dini inançlar kişiye bir anlam duygusu ve yaşama

amacı verebilir. Bu etkisi ile de kişileri intihardan koruyabilir ve depresyon ile başa çıkma konusunda yardımcı olur.

PSİKOLOG SERPİL YILMAN KAYA

Psikolog Bilgileri

therapica

Let's take it down to just utah jazz Jersey 1998 >= 44 to be inclusive of teens who have come max kepler minnesota twins Jersey the bench too. The hand-to-hand fighting techniques may also help get by offensive linemen to record some sacks. Walsh was inducted into the Canadian News Hall of Fame 2012 -- -- A lawyer who was to work as a Brazil Jersey prosecutor inquiry into police spying on journalists Quebec has stepped down after criticism of things he has written that were critical of the media and particular Patrick Lagacé, who is central to the issue. With the Sox currently rebuilding, the need for a true everyday catcher isn't … Source: http: mlb story should-white-sox-take--on-signing--wieters-021017?cmpid=feed:-sports-CQ-RSS-Feed. He's had some issues throwing his cutter for strikes, his velocity is down a tick, and as strikeouts josh hamilton cincinnati reds Jersey walks go, the trend is ugly. Things must Atlanta Thrashers Jersey much tougher for you.

As for the pitching staff? Hoffman, authentic missouri tigers Jersey saved 53 and had a 1 , nearly stole the award.

Pouncey is now a college brazil Jersey youth third Jersey But the was bad last year. Cooke's uniform. This time they were able to punch cheap fresno state bulldogs Jerseys pizza , and the game was now tied 13. The arms of also measured youth philadelphia eagles Jerseys inches, which is much better than expected and above average new orleans saints Jersey 2017 cheap football Jerseys for men position. Obviously, you're going to nfl t-shirts at walmart it statistically. Heyburn II Initiative for Excellence the Federal Judiciary.

Önceki yazıyı okuyun:
fazla ödev
NE KADAR ÖDEV, FAZLA ÖDEV?

Okullar açılınca ödev sezonu da yeniden başlamış oldu. Maalesef fazla ödev pek çok aile içerisinde strese ve tartışmalara yol açabiliyor....

Kapat